Akademia Automatyki
Przepływomierze do gazów do rurociągów o dużych średnicach

Przepływomierze do gazów do rurociągów o dużych średnicach

Opomiarowanie kanałów i rurociągów o dużych średnicach to często niełatwe przedsięwzięcie wymagające wzięcia pod uwagę wielu czynników. Wymiary, lokalizacja instalacji zasilających powietrzem układy spalania, odprowadzające spaliny, monitorujące emisję, wentylacyjne i klimatyzacyjne (HVAC), wymuszają konieczność poprowadzenia drugich dróg kablowych. Niejednokrotnie wiąże się to z narażeniem urządzeń pomiarowych na zmienne warunki atmosferyczne.…