Akademia Automatyki
Detektory gazu osobiste-monitoring online

Detektory gazu osobiste-monitoring online

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości ruchu są niezwykle istotne dla zwiększenia wydajności zakładu. Ochrona pracowników w sytuacjach kryzysowych jest priorytetowa, dlatego tak ważne jest aktywne monitorowanie warunków pracy i ich profilaktyka. Po pierwsze – monitoring online W sytuacji zagrożenia ( wybuch gazu, pary )  najważniejsze jest bezpieczeństwo pracowników. Niejednokrotnie, by zapewnić…

Analizatory spalin a odpowiednie zarządzanie procesem spalania

Analizatory spalin a odpowiednie zarządzanie procesem spalania

Proces spalania to jeden ze sposobów pozyskiwania energii cieplnej. Odpowiednio dobrane parametry to podstawa dobrze przeprowadzonego procesu. Biorąc pod uwagę wymogi ochrony środowiska oraz potrzebę oszczędnego wykorzystywania paliw, chcemy dziś bliżej przyjrzeć się  problematyce związanej z doborem parametrów spalania oraz urządzeniom, które wykorzystywane są do tego celu. Kilka słów o…