Akademia Automatyki
Czym mierzyć przepływ paliw, chemikaliów, olejów i innych lepkich cieczy?   Przepływomierzem owalno-kołowym!

Czym mierzyć przepływ paliw, chemikaliów, olejów i innych lepkich cieczy? Przepływomierzem owalno-kołowym!

Przepływomierze owalno-kołowe, które należą do grupy objętościowych zostały skonstruowane do pracy w wymagających aplikacjach związanych z precyzyjnym pomiarem przepływu nawet lepkich cieczy. W niniejszym wpisie przypomnimy nieco ich budowę, zasadę działania oraz zastosowanie.

Kilka słów o działaniu.

Układ pomiarowy przepływomierzy owalno-kołowych składa się z dwóch elementów owalno-kołowych, poruszanych przez przepływające medium. Każdy obrót pary elementów owalno-kołowych odpowiada przemieszczeniu przez miernik dokładnie znanej objętości cieczy. Liczba obrotów jest proporcjonalna do prędkości przepływającego medium.  Dużą zaletą przepływomierzy owalno-kołowych jest fakt, że nie wymagają one odcinków prostych przed i za przepływomierzem przy jego montażu. Umożliwiają one pomiar cieczy o bardzo dużych lepkościach i jednocześnie wykazują się przy tym niezwykłą precyzją – dokładność sięga nawet do 0,25%. Urządzenia mogą być również stosowane w strefie zagrożonej wybuchem oraz do pomiarów mediów agresywnie chemicznych.

Schemat działania przepływomierzy owalno-kołowych

Schemat działania przepływomierzy owalno-kołowych

Standardowy przepływomierz składa się z korpusu, komory pomiarowej, elementów uszczelniających, wirników (w tym jednego „aktywnego”), wałów, pokrywy przepływomierza oraz elementów mocujących. „Aktywny” wirnik oznacza, że jeden z wirników wyposażony jest w magnes i umiejscowiony w górnej części.  Przykładem przepływomierza o takiej budowie jest przepływomierz firmy Macnaught serii MX .

Kiedy stosować?

Jeśli potrzebujesz przepływomierza do pomiaru lepkich cieczy w warunkach laboratoryjnych lub w dużych obiektach przemysłowych, bądź do pomiaru cieczy o nienewtonowskim module sprężystości, naszą propozycją są urządzenia firmy Macgnaught MX. Pomiar cieczy o lepkości powyżej 1000 cP jest możliwy dzięki zastosowaniu zazębień o specjalnym profilu oraz materiałów z jakich wykonane są wirniki. Pozwala to zredukować spadki ciśnienia przepływającej cieczy przy przejściu przez komorę pomiarową przepływomierza.

Wersje przepływomierzy Macnaught MX

Wersje przepływomierzy Macnaught MX

Szeroki wachlarz zastosowań

Przepływomierze owalno-kołowe firmy Macnaught podzielone są na trzy grupy:
• dedykowane do paliw i olejów (grupa F – „Fuel”) – komora pomiarowa wykonana jest aluminium, wirników z tworzywa PPS (polisiarczek fenylenu) bardzo odpornego chemicznie (do temperatury maksymalnej 85oC) oraz elementów uszczelniających wykonanych z Vitonu, skonstruowane do pomiaru przepływu olejów ciężkich, benzyn oraz olejów układów hydraulicznych,
• dedykowane do rozpuszczalników (grupa S – „Solvents”) – komora pomiarowa wykonana jest z aluminium, wirników ze stali nierdzewnej oraz uszczelek wykonanych z teflonu, skonstruowane do pomiaru przepływu wszelkiego rodzaju rozpuszczalników, farb, barwników oraz chemikaliów roliczych,
• dedykowane do zastosowań przemysłowych (grupa P – „Industrial Process”) – komora pomiarowa i wirniki wykonane są ze stali nierdzewnej , skonstruowane do pomiaru przepływu mediów agresywnych, chemikaliów oraz substancji ściernych.

Aplikacje, do których przepływomierze owalno-kołowe znajdują swoje zastosowanie to: dozowanie, rozdział, komponowanie, pomiar różnicowy zużycia paliwa oraz wszelkie inne wymagające precyzji pomiaru.

 

Przykład zastosowania – schemat dozowania

Przykład zastosowania – schemat dozowania

Mimo swojej szerokiej oferty zastosowań oraz swych licznych zalet, należy również wspomnieć o ograniczeniach przepływomierzy owalno-kołowych. Urządzenia dedykowane są do pomiaru cieczy tylko czystych (filtrowanych), odgazowanych (odpowietrzanych), a elementy ruchome przepływomierzy muszą być na bieżąco konserwowane. Pamiętajmy jednak, że każde rozwiązane niesie ze sobą pewne ograniczenia. Jeśli do wyżej opisanych zalet stosowania przepływomierzy dodamy solidne wykonanie oraz łatwość w utrzymaniu, urządzenia owalno-kołowe stają się odpowiednią propozycją dla wielu, nawet bardzo wymagających, aplikacji.

Więcej szczegółów na temat przepływomierzy owalno-kołowych znajdziesz w naszym kwartalniku „Pod kontrolą”

Akademia automatyki – Przepływomierze objętościowe typu owalno-kołowego