praktyczny blog o pomiarach i automatyce przemysłowej

bo w automatyce liczą się ludzie

Czujniki online BZT5, ChZT, OWO, UV254, RWO i innych parametrów wody i ścieków

Spektrometry Uv-VIS

Kontrola jakości wody i ścieków to cały szereg parametrów, których odpowiednie wartości pozwalają na spełnienie różnorakich wymagań (sanitarnych, ochrony środowiska itd). Wartości te są zazwyczaj mierzone w mniej lub bardziej „ręczny” sposób, w laboratorium. Wymaga to wykonania wielu czynności, zabiera czas, jest obarczone ryzykiem błędu ludzkiego. Wszystkie niedoskonałości pomiarów laboratoryjnych stoją za rozwojem bardziej przemysłowych technologii pomiarowych w tym obszarze. Spektrometry online są właśnie takim przykładem. Dzięki nim możemy już dziś prowadzić pomiary bezpośrednio w procesie BZT5, ChZT, OWO, UV254, RWO, NO3-N, TSS, mętności i innych parametrów wody i ścieków.

Spektrometr online, czyli czujniki BZT5, ChZT, OWO, UV254, RWO do pracy bezpośrednio w procesie

Analityka wody i ścieków od zawsze związana była z laboratorium. Analiza specyficznych parametrów ścieków i wody wymaga dużej precyzji i do tej pory była wykonywana niemal wyłącznie w laboratoriach. Taka sporadyczna, czasochłonna i obarczona „czynnikiem ludzkim” kontrola była jak dotąd po prostu jedyną dostępną. Technologia dała jednak o sobie znać i w tym obszarze.  Dzieki rozwojowi spektrometrii „przemysłowej” mamy teraz możliwość korzystania z czujników BZT5, ChZT, OWO, UV254, RWO, NO3-N, TSS online do pracy bezpośrednio w procesie. Mamy tym samym możliwość prowadzenia pomiarów analitycznych  w czasie rzeczywistym. Wszystkie te możliwości dają nam nowe, cyfrowe spektrometry online.

 

Spektrometr cyfrowy online z Bluetooth

Pierwszy z naszych bohaterów, zanurzeniowy spektrometr spectro::lyser™ UV-Vis to wieloparametrowy czujnik spektrometryczny. Spektrometr (niektórzy zamiennie używają pojęć: sonda spektrometryczna, czujnik spektrometryczny  lub spektrofotometr) pozwala na indywidualny dobór parametrów, które chcemy mierzyć. Możemy zatem mierzyć BZT5, ChZT, OWO, RWO, NO3-N, TSS, TS,BTX, UV254, alarmy spektralne, temperaturę, ciśnienie i inne parametry jakościowe wody i ścieków. Co ważne, jeden spektrometr online pozwala na pomiar kilku parametrów w jednym punkcie, dzięki czemu nie musimy tworzyć rozbudowanych, patrz kosztownych, sieci punktów pomiarowych. Na uwagę zasługuje zastosowany system „podłącz i mierz” Modbus RTU – kwestie konfiguracji czujników są zredukowane do minimum, dzięki czemu pomiar jest wyjątkowo prosty. Czujnik jest montowany i dokonuje pomiaru bezpośrednio w procesie (InSitu) lub w komorze przepływowej (panele) lub na rurociągu pipe::scan. Na wygodę pomiarów wpływa także wyposażenie spektrometru w komunikacje Bluetooth lub WLAN.

Spektrometr do pomiaru BZT5, ChZT, OWO, RWO, NO3-N, TSS, TS,BTX,
Spektrometr UV-Vis Spectro::lyser V3

 

Miniaturowy, bezobsługowy czujnik ChZT, OWO, RWO, UV254 online

Bratem spectro::lyser™ UV-Vis jest czujnik spektrometryczny i::scan. Spektrometr ten także pozwala na pomiar kilku wybranych parametrów , w tym ChZT, OWO, RWO, UV254, mętności, koloru, temperatury. i::scan posiada również system 'podłącz i mierz”.  Spektrometr pozwala też na montaż i pomiar bezpośredni (InSitu) lub w komorze przepływowej (panele) lub na rurociągu.  Jest to jednak wersja miniaturowa, do zastosowania w licznych aplikacjach pomiaru jakości wody, poczynając od małych stacji uzdatniania wody (SUW), po inteligentne rozbudowane sieci wodne. Na uwagę zastosuję również niemal całkowita bezobsługowość czujnika – pozwala nawet na 5000 h bezobsługowej eksploatacji.

Spektrometr online i::scan
Spektrometr online i::scan

 

Spektrometry online – teraźniejszość czy przyszłość?

Większość pomiarów analitycznych wody i ścieków w Polsce realizowana jest w tradycyjny, laboratoryjny sposób. Wynika to zarówno z przyzwyczajeń, jak i po prostu braku realnej alternatywy. Taka alternatywna metoda pomiaru BZT5, ChZT, OWO, UV254, RWO i innych parametrów już jest. To spektrometry online e:scan. Bezpośrednio w procesie, online, w czasu rzeczywistym.

 

Obok czujników spektrometrycznych warto poznać także inne czujniki parametrów ścieków i wody, do pomiarów innych właściwości (ph, redox, stężenie ozonu, chlor całkowity, przewodność).

Czujniki online BZT5, ChZT, OWO, UV254, RWO i innych parametrów wody i ścieków

Najnowsze

POBIERZ E-BOOK

Chesz być na bieżąco?
Zapisz się do naszegoNEWSLETTERA!

Kalibracja

Kalibracja bez użycia papieru – wideo

Już w średnich zakładach przemysłowych istnieje wiele różnych czujników, sygnalizatorów, mierników. Ich prawidłowe wskazania wymagają cyklicznego wzorcowania. Gdy konieczność wzorcowania dotyczy dziesiątek czy setek urządzeń,

Czytaj więcej »
Akademia Automatyki

Dołącz do nas!

Wypełnij formularz subskrypcji i bądź na bieżąco