praktyczny blog o pomiarach i automatyce przemysłowej

bo w automatyce liczą się ludzie

Kamera termowizyjna do aplikacji wysokotemperaturowych

Kamera termowizyjna w życiu codziennym wykorzystywana jest nie tylko w przemyśle, ale również w budownictwie, w branży samochodowej, automatycznych systemach do pomiaru temperatury a nawet smartfonach. Dzięki rozwojowi technologii termowizyjnej możliwe staje się jej zastosowanie do kontroli i automatyzacji procesów produkcji przemysłowej w aplikacjach wysokotemperaturowych.

Stacjonarna kamera termowizyjna wysokotemperaturowa

Kamera termowizyjna z systemem wysokotemperaturowym musi zawierać specjalistyczne układy dostosowane do pracy w bardzo wysokich temperaturach. Wykorzystują wyselekcjonowane detektory o czułości spektralnej bliskiej podczerwieni na długości ok. 1 um czyli tzw. NIR. Kamery dzielą się na modele kompaktowe oraz zaawansowane z optyką boroskopową. Układy boroskopowe zawierają wysokotemperaturową, termoodporną kamerę termowizyjną z wziernikiem o polu widzenia nawet 95°, która daje możliwość ciągłego monitoringu poprzez bardzo mały otwór w ścianie pieca lub kotła. Dzięki zastosowaniu dodatkowej obudowy z chłodzeniem wodnym lub powietrznym, możliwe jest wykorzystanie kamery do pracy ciągłej 24h/7.

Stacjonarna kamera termowizyjna LAND NIR FTI 1000 z opcjonalną dodatkową obudową ochroną z chłodzeniem
Stacjonarna kamera termowizyjna LAND NIR FTI 1000 z opcjonalną dodatkową obudową ochroną z chłodzeniem

Kamerę przed przegrzaniem dodatkowo zabezpieczają układy automatycznego wycofywania boroskopu z pieca w przypadku awarii chłodzenia. Wycofywanie może być pneumatyczne – tam, gdzie dodatkowo występuje wysoka temperatura otoczenia oraz elektryczne – gdy mamy ograniczony dostęp do powietrza/azotu o wysokim ciśnieniu.

Kamera termowizyjna z wycofywaniem elektrycznym
Kamera termowizyjna z wycofywaniem elektrycznym

 

Kamera termowizyjna z wycofywaniem pneumatycznym
Kamera termowizyjna z wycofywaniem pneumatycznym

Zastosowania kamery termowizyjnej w procesach na gorąco

  • Piece szklarskie, piece do topienia

W piecach szklarskich i w piecach do topienia powszechnie stosowane od lat kamery wizyjne zostają powoli zastępowane przez boroskopowe kamery termowizyjne. Układy termowizyjne NIR dają obraz praktycznie identyczny, a nawet lepszy kontrastowo niż kamery wizyjne. Wykonują pomiary oraz dają wiele cennych informacji niemożliwych do zauważenia przy użyciu kamery wizyjnej, takich jak: pomiar temperatury szkła, podgląd wnętrza pieca w czerni i bieli dla symulacji widoku kamery wizyjnej, analizę procesu spalania w celu zmniejszeniu NOx, automatyczną kontrolę stopienia wsadu do pieca (batch controling).

Zabudowana na piecu szklarskim kamera termowizyjna LAND NIR B AR z elektrycznym układem wycofywania w miejscu poprzednio stosowanej kamery wizyjnej

    Zabudowana na piecu szklarskim kamera termowizyjna LAND NIR B AR z elektrycznym układem wycofywania w miejscu poprzednio stosowanej kamery wizyjnej
  • Piece grzewcze, walcownie, kuźnie, tłocznie

Tradycyjnie stosowane termopary bądź kamery wizyjne w piecach grzewczych w hutach i kuźniach metali, nie spełniają wymagań w osiągnięciu jednolitej temperatury, uzyskania optymalnej jakości i zmniejszenia strat. W takich aplikacjach najlepiej sprawdzi się stacjonarna kamera termowizyjna LAND NIR B 2K lub bardziej zaawansowana LAND FTI-Eb. Łączą one podgląd wizyjny on-line wewnątrz pieca dla operatora oraz pomiar rozkładu temperatury kilku półproduktów jednocześnie zastępując, lub uzupełniając obecnie wykorzystywane techniki. Dla uzyskania wysokiej dokładności systemy te posiadają funkcję automatycznego pomiaru temperatury tła i kompensacji odbicia promieniowania IR od wewnętrznych ścian pieca. Dane temperaturowe mogą być przekazywane do systemu sterowania piecem. Natomiast pełne dane termowizyjne automatycznie są archiwizowane dla działu kontroli jakości i usprawniania procesu.

Piec do wygrzewania rur w obrazie kamery termowizyjnej (pomiar temperatury w dowolnym miejscu obrazu)
Piec do wygrzewania rur w obrazie kamery termowizyjnej
  • Piece obrotowe

Materiał w piecu obrotowym poddawany jest obróbce poprzez ciągłe obracanie rurowego pieca o długości kilku, a nawet kilkudziesięciu metrów. Jedną z krytycznych stref w piecu jest strefa spiekania, w której przebiega zasadniczy proces transformacji C2S do C3S w temperaturze około 1250–1450oC.  Zarówno miejsce tej strefy na długości pieca oraz jej temperatura musi być znana i ściśle kontrolowana. Dlatego też zasadne staje się wykorzystanie kamery termowizyjnej, która wykonuje pomiary temperatury z jednoczesnym podglądem obrazu (o jakości znacznie przewyższającym kamery wizyjne).

Obraz kamery termowizyjnej z pomiarem temperatury w palecie barw czarno-biały dla zwiększenia jakości obrazu dla oka oraz obraz termowizyjny z analizą jądra płomienia
Obraz kamery termowizyjnej z pomiarem temperatury w palecie barw czarno-biały dla zwiększenia jakości obrazu dla oka oraz obraz termowizyjny z analizą jądra płomienia

Kamera termowizyjna a energetyka i spalanie odpadów

Układy termowizyjne LAND PFTIS (Portable Furnace Thermal Imaging System) do krótkotrwałych pomiarów badawczych doskonale sprawdzają się w przypadku dużych kotłów spalania, w których cały ich obszar trudno jest objąć polem widzenia. Do dłuższej analizy w wybranym miejscu kotła stosuje się stacjonarne boroskopowe kamery pomiarowe NIR B2K lub FTI-Eb z pełnym układem chłodzenia. Oba układy mają znacznie większą zdolność penetracji przez zadymioną i zapyloną atmosferę komory spalania w porównaniu do kamer wizyjnych. Podobnie jest w przypadku spalarni odpadów, kiedy chodzi o zupełne i efektowne spopielenie materiału wsadowego w ograniczonym czasie.

Nieustanny rozwój kamer termowizyjnych pozwala na ich stosowanie w coraz to nowszych aplikacjach, nawet w bardzo trudnych warunkach, takich jak wysoka temperatura, zadymienie czy zapylenie. Nadal jednak konkurują z powszechnie dostępnymi i sprawdzonymi, tradycyjnymi urządzeniami pomiarowymi. Mimo że dają o wiele więcej informacji o procesie niż tylko pomiar temperatury, są rozwiązaniem bardziej kosztownym.

Po więcej szczegółów na temat rozwiązań opartych na kamerach termowizyjnych w aplikacjach wysokotemperaturowych zapraszamy do czasopisma „Pod kontrolą”:

„Ciągłe termowizyjne monitorowanie procesów w kotłach i piecach przemysłowych. Nowe generacje stacjonarnych wysokotemperaturowych kamer termowizyjnych”

Kamera termowizyjna do aplikacji wysokotemperaturowych

Najnowsze

Automatyzuj wzorcowanie

Bez papieru, bez błędów, bez straty czasu. Szybko, sprawnie, efektywnie. Automatyzuj wzorcowanie dzięki Zintegrowanemu Systemowi Wzorcowania Beamex pozwalającemu na optymalizację częstotliwości wzorcowania i minimalizuje ryzyko

Czytaj więcej »

POBIERZ E-BOOK

Chesz być na bieżąco?
Zapisz się do naszegoNEWSLETTERA!

Analiza i detekcja gazów

Detektory gazu osobiste-monitoring online

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości ruchu są niezwykle istotne dla zwiększenia wydajności zakładu. Ochrona pracowników w sytuacjach kryzysowych jest priorytetowa, dlatego tak ważne jest aktywne monitorowanie

Czytaj więcej »
Akademia Automatyki

Dołącz do nas!

Wypełnij formularz subskrypcji i bądź na bieżąco